Zdjęcia z instalacji

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB ŁĄCZENIOWYMI W SIECIACH AC

ochrona sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia, transformatorów, aparatury łączeniowej i sieci kablowych WN.


OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB ŁĄCZENIOWYMI W SIECIACH DC

ochrona sieci trakcyjnych prądu stałego, ochrona pojazdów trakcyjnych i urządzeń w sieciach DC.


OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB ŁĄCZENIOWYMI W SIECIACH AC

ochrona przewodów napowietrznych NN, przyłączy domowych, rozdzielnic transformatorów dystrybucyjnych itp.


OGRANICZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA DO POJAZDÓW KOLEJOWYCH W SIECIACH DC

ochrona dotykowa elementów konstrukcji metalowych niebędących pod napięciem w trakcyjnych sieciach zasilających DC.


Nasze produkty dostarczany do tych państw

 • Czechy
 • Słowacja
 • Rosja
 • Ukraina
 • Słowenia
 • Australia
 • Singapur
 • Turcja
 • Francja
 • Gruzja
 • Niemcy
 • Niderlandy
 • Polska
 • Hiszpania
 • Norwegia
 • Estonia
 • Węgry
 • Szwecja
 • Włochy
 • Grecja
 • Bułgaria
 • Rumunia
 • Indonezja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Wielka Brytania
 • Wenezuela
 • Dania
 • Kolumbia
 • USA