Podłączenie ograniczników przepięć

Montaż ograniczników przepięć jest przede wszystkim czynnością prewencyjną mająca zapobiegać potencjalnym szkodom.  Pozornie niemałe koszty tych zabezpieczeń bywają jedynie ułamkiem procenta ceny zakupu elementów wyposażenia, których chronią i kwota pomijalną. w stosunku do potencjalnych szkód spowodowanych brakiem zasilania i zniszczeniem wyposażenia technologicznego. Niezabezpieczone sieci dystrybucyjne, sieci komputerowe i sieci danych zawsze stanowią znaczne ryzyko dla użytkowników.

Jednobiegunowy schemat zabezpieczenia z zaznaczonym odcinkiem przewodów a i przewodów b
Podłączenie ograniczników do transformatora
Schemat sieci uziemiającej transformatora
Podłączenie ogranicznika:(a) poprawne podłączenie (b) niepoprawne połączenie

Konserwacja i kontrola ograniczników ZnO

Zalecenia dotyczące konserwacji i kontroli ograniczników ZnO zostały kompleksowo wy specyfikowane w normie ČSN EN 62305‑4 wyd.2: 2011, gdzie kontrola ta została podzielona na wizualną lub pełną rewizję, która obejmuje również istotne pomiary wielkości elektrycznych. 

Kontrola ta zalecana jest przede wszystkim:

  • po jakichkolwiek zmianach elementów ochronnych w systemie danej instalacji
  • okresowo, co najmniej 1x w roku
  • po bezpośrednim uderzeniu pioruna w budynek
  • przy stwierdzonym uszkodzeniu urządzenia w wyniku przepięcia