Powszechnie obowiązujące zasady podłączenia ograniczników średniego napięcia

Z powyższej charakterystyki wynikają cztery zasady, do których należy stosować się przy zabezpieczaniu sieci średniego napięcia:

  1. Ograniczniki przepięć i urządzenia, które mają być chronione, muszą być uziemione na wspólnym systemie uziemienia. Galwaniczne połączenie pomiędzy zaciskami uziemienia ograniczników a uziemieniem chronionych urządzeń musi być jak najkrótsze.
  2. Całkowita długość przewodów a i b podłączenia ograniczników do chronionych urządzeń musi być jak najkrótsza.
  3. Zaleca się, aby przewód b był zawsze możliwie jak najkrótszy, lub co najmniej krótszy niż przewód a.
  4. Do połączeń preferowane są przewody taśmowe bardziej niż te o okrągłym przekroju, ponieważ przy taki samym przekroju przewody taśmowe odznaczają się mniejszą indukcyjnością, a ubytki impulsu przepięcia są na nich mniejsze. Minimalna średnica przewodu połączenia wynosi 6 mm. Minimalna szerokość przewodu taśmowego wynosi 12 mm.
 

Jednoliniowy schemat ochrony z wyznaczeniem odcinka przewodu a i przewodu b     

Montaż ograniczników przepięć stanowi przede wszystkim zapobieganie przed ewentualnym uszkodzeniem. Pozornie niemałe koszty związane z taką ochroną są zaledwie ułamkiem ewentualnych kosztów chronionych urządzeń i bardzo małą częścią możliwych szkód spowodowanych przez awarie bądź zniszczenia urządzeń technologicznych. Niezabezpieczone sieci elektryczne, sieci komputerowe lub sieci danych stanowią zawsze bardzo duże ryzyko dla ich użytkowników.

Podłączenie ograniczników do transformatora

 

Plan linii uziemienia ograniczników przy transformatorach

 

Podłączenie ogranicznika: (a) prawidłowe podłączenie, (b) nieprawidłowe podłączenie