OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SPB */10 S*

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SPB */10 S*

SPB */10 S* – ochronnik przepięciowy na izolowane linie zewnętrzne zgodnie z normą ČSN EN 61643‑11 wyd.2: 2013 ze znamionowym prądem wyładowczym ogranicznika 10 kA i najwyższym napięciem eksploatacyjnym ciągłym Uc = 280 V, 440 V, 500 V i 660 V. Zapewnia ochronę przed przepięciami niskiego napięcia, w napowietrznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia chroni urządzenia elektryczne, instrumenty, szafy rozdzielcze transformatorów dystrybucyjnych oraz obniża ryzyko uszkodzenia sieci domowych i podłączonych do nich urządzeń w wyniku przepięć atmosferycznych i łączeniowych, w sieciach prądu zmiennego o częstotliwości od 48 do 62 Hz. Ochronniki przepięciowe SPB chronią przed destrukcyjnym działaniem wyładowań elektrycznych i przepięć łączeniowych. Zalecane jest ich stosowanie w miejscach zabezpieczanych przed dotykiem bezpośrednim, np. poprzez lokalizację lub zabezpieczenie barierą. O zniszczeniu ochronnika wskutek dużego przepięcia informuje otwarcie się czerwonego wieczka w dolnej części obudowy. SPB można podłączyć do wszystkich typów linii napowietrznych i wszystkich rodzajów przewodów, włącznie z przewodami izolowanymi; do montażu na tych ostatnich dostarczany jest w wersji z izolowanym zaciskiem z igłą do przekłuwania. Łącze z zaciskiem izolowanym umożliwia podłączenie odgałęzienia przewodów do obiektu chronionego oraz montaż i demontaż ochronnika pod napięciem, bez ryzyka dotknięcia elementów będących pod napięciem.