OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SPB */10 DT*

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SPB */10 DT*

SPB */10 DT* – ochronnik przepięciowy na szyny płaskie do szaf rozdzielczych zgodnych z normą ČSN EN 61643‑11 wyd.2: 2013 ze znamionowym prądem wyładowczym ogranicznika 10 kA i najwyższym napięciem eksploatacyjnym ciągłym Uc = 280 V, 440  V, 500 V i 660 V. Zapewnia ochronę przed przepięciami niskiego napięcia, w napowietrznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia chroni urządzenia elektryczne, instrumenty, szafy rozdzielcze transformatorów dystrybucyjnych oraz obniża ryzyko uszkodzenia sieci domowych i podłączonych do nich urządzeń w wyniku przepięć atmosferycznych i łączeniowych, w sieciach prądu zmiennego o częstotliwości od 48 do 62 Hz. Ochronniki przepięciowe SPB chronią przed destrukcyjnym działaniem wyładowań elektrycznych i przepięć łączeniowych. Zalecane jest ich stosowanie w miejscach zabezpieczanych przed dotykiem bezpośrednim, np. poprzez lokalizację lub zabezpieczenie barierą. SPB nie wymagają żadnej konserwacji, wystarczy kontrola wizualna przeprowadzana po burzach z wyładowaniami atmosferycznymi.  O zniszczeniu ochronnika wskutek dużego przepięcia informuje otwarcie się czerwonego wieczka w dolnej części obudowy. Z uwagi na to, że przy nadmiernym przeciążeniu ochronnika, ponad gwarantowane wartości graniczne, a w konsekwencji jego przebiciu cieplnym nie dojdzie do jego zniszczenia, ochronnik ten można montować w rozdzielniach, bezpośrednio na szyny zbiorcze wyłącznika zasilania.

SPB * / 10 DT * - wersja z izolowanym uchwytem FeZn przeznaczona do montażu w transformatorach rozdzielczych.