THE PORTABLE TESTER

THE PORTABLE TESTER

Prosty, przenośny przyrząd diagnostyczny przeznaczony do szybkiego kontrolowania komponentów ochrony przeciwprzepięciowej (SPD) zawierających w swej konstrukcji warystory z tlenków metali lub odgromniki gazowe (GDT).

Przyrząd umożliwia kontrolę:
    a) Wartości tzw. napięcia charakterystycznego warystora UV przy 1 mA [V] dla SPD do 1000 V na bazie warystorów.
    b) Poziom napięcia zapłonu prądu stałego UVDC [V] w przypadku SPD do 1000 V zawierających odgromniki.
    c) Wartość oporności izolacji Riso (od 25 V DC do 1000 V DC)

- MH oznacza wartość zmierzoną, natomiast D oznacza cyfrę

Buttons specification:

1) Ѻ   Przycisk służący do włączania (1x) lub wyłączania (2x) przyrządu. Jeśli Przyrząd jest włączony, krótkie naciśnięcie tego przycisku włączy (lub wyłączy) oświetlenie diodą LED umieszczoną na przedzie przyrządu.

2) Riso/USPD – Przycisk wyboru trybu pomiarowego Tryb Riso – w tym trybie należy wstępnie ustawić żądaną wartość maks. napięcia pomiarowego za pomocą przycisków ↓↑UTEST (można ustawić wstępnie 25, 50, 100, 250, 500 lub 1000 V). Po włączeniu pomiaru za pomocą przycisku START w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się wartość zmierzona Riso.

Tryb SPD – w tym trybie, po włączeniu pomiaru przyciskiem START, przebiega testowanie podłączonego elementu nieliniowego prądu stałego prądem o natężeniu 1 mA. Jeśli elementem poddawanym pomiarowi jest warystor z tlenków metali, na wyświetlaczu pojawi się wartość punktu miliamperowego UV przy prądzie o wartości 1 mA [V]. Jeśli natomiast elementem poddawanym pomiarowi jest odgromnik gazowy (GDT), na wyświetlaczu pojawi się wartość jego jednokierunkowego napięcia zapłonu UVDC [V].

3) FUNC Przycisk umożliwiający w trybie USPD ustawianie poziomu minimalnego (DCmin) lub maksymalnego (DCmax) punktu miliamperowego UV (wyrażonego w voltach) do tzw. pomiarów powtarzanych SPD tego samego typu. Żądane wartości tych poziomów ustawia się za pomocą przycisków ↓↑ UTEST.

Uwaga: Jeśli poziom DCmax i DCmin ustawiono poprawnie, wynik testu SPD pojawi się na wyświetlaczu w formie tekstu .... TEST OK.... lub TEST x.TEST x.

Szczegółową instrukcję obsługi przyrządu G-TESTER znaleźć można na www.acervoltage.cz